Hakkımızda

Sen de Ebedi Yaşamak için YAZ...

1979 yılında yayıncılık hayatına başlayan Yaz Yayınları uzun yıllar boyunca Türkçe ve yabancı dillerde online ve basılı kitaplar yayınlamıştır. İlk kurulduğu günden bu zamana geçen 45 yıllık sürede edebi ve akademik alanlarda yaklaşık 1000 adet kitap yayımı gerçekleştirmiştir. Bu yönüyle yayıncılık sektöründe ismi uluslararası düzeyde bilinen ve tanınan bir yayınevidir. 


Yaz Yayınları, yaklaşık yarım asırdır düzenli şekilde yayıncılık faaliyetlerini yürüten, yayımladığı kitaplar Yükseköğretim Kurulunca tanınan sıralama kuruluşlarınca belirlenen dünyada ilk 500’e giren üniversite kütüphanelerinde kataloglanan ve Türkçe dışındaki dillerde tüm alanlarda farklı yazarlara ait yüzlerce yayını bulunan bir yayınevidir. Dolayısıyla Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) doçentlik kriterleri ve akademik teşvik kriterlerine göre TANINMIŞ ULUSLARARASI YAYINEVİdir. Yayınevimiz tarafından yayımlanan kitaplar birçok ulusal kitap satış sitelerinin yanı sıra Amazon, Abe Books gibi uluslararası kitap sitelerinde de satışa sunulmaktadır. 

Yaz Yayınları’nın en önemli amacı literatüre nitelikli ve saygın edebi ve akademik yayınlar kazandırabilmektir. Bu amaç doğrultusunda yayınevimiz bünyesinde gerçekleştirilen tüm yayımlar gerek içerik gerekse de şekil açısından ayrıntılı ve ciddi bir değerlendirme sürecine tabi tutulmaktadır. 


Yaz yayınları ailesi olarak profesyonel bir ekiple ancak amatör bir ruhla yayıncılık faaliyetlerine devam etmekteyiz. Bu kapsamda, büyük emek harcayarak hazırladığınız çalışmalarınızı en uygun şartlarda ve en nitelikli şekilde yayımlayacağımızın sözünü veriyoruz.

Yaz Yayınları Uluslararası Yayınevi'dir

1979 yılında yayıncılık hayatına başlayan Yaz Yayınları 44 yıldır düzenli şekilde yayıncılık faaliyeti yürütmektedir. Bu kapsamda edebi ve akademik alanlarda 1000’e yakın yayımlanmış kitabı bulunmaktadır.

Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) Doçentlik Yönetmeliği’ne göre:


olmak üzere tüm alanlarda “TANINMIŞ ULUSLARARASI YAYINEVİ” statüsündedir.


Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği’ne göre:


olmak üzere tüm alanlarda “TANINMIŞ ULUSLARARASI YAYINEVİ” statüsündedir.

Bu kapsamda Yaz Yayınları:


Yayınevimizin tanınmış uluslararası yayınevi olduğuna dair kanıtlayıcı bilgi ve belgelere "uluslararası yayınevi belgesi" dosyasından ulaşabilirsiniz.

Uluslararası Yayınevi Belgesi

Uluslararası Yayınevi Belgesi.pdf