Kitaplarınızı En Uygun Şartlarda Basılı ve/veya Online Olarak Yayımlıyoruz

Kitap Yayımı


Münferit Kitap ve Tezlerinizi EN UYGUN ŞARTLARDA yayımlıyoruz.


Yayımlanmasını istediğiniz özgün kitap, tez, derleme, editörlü kitap, kongre kitapları gibi eserleriniz yayın kurulumuz tarafından incelenmekte ve uygun bulunması halinde tercihinize göre online olarak açık erişimli şekilde veya basılı olarak piyasadaki en uygun şartlarda yayınevimiz tarafından yayımlanmaktadır.Bu kapsamda yayımlanacak kitabınızın:


gibi tüm süreçleri tarafımızdan yürütülmektedir. 


Münferit kitap ve eserlerinizi yayımlatmak için yazyayinlari@gmail.com adresine gönderebilirsiniz.


Kitaplarınızı gönderirken yazar(lar)a ve kitaba ilişkin aşağıdaki bilgileri e-postada belirtmenizi rica ediyoruz.

Yazarın:Kitabın: