2024 HAZİRAN DÖNEMİ ULUSLARARASI KİTAP BÖLÜMÜ


Haziran Dönemi uluslararası kitap bölümlerine ilişkin tüm süreç sorunsuz şekilde tamamlanmış ve kitapların nihai versiyonlarının yayımlanması tamamlanmıştır. Kitabınızın nihai haline YAYINLARIMIZ linkinden ulaşabilirsiniz. Kitaplara ilişkin imzalı davet mektupları tüm yazarlara gönderilmiştir.

 

Kitaplarımıza yazar olarak katkı sağlayan tüm akademisyen ve araştırmacılara teşekkür ederiz.

 

Saygılarımızla.


Yeni Doçentlik Kriterlerine Uygun Uluslararası Kitap Bölümü

Haziran 2024’te Yayımlanacak Uluslararası Kitap Bölümlerine İlişkin Bilgilendirme

Haziran 2024’te tüm bilim alanlarında ayrı ayrı uluslararası kitaplar yayımlanacaktır. Kitaplar, 1979 yılından bu yana düzenli faaliyette bulunan ve Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı (ÜAK) Doçentlik Başvuru Şartları ve Akademik Teşvik Yönetmeliği'ne göre “Tanınmış Uluslararası Yayınevi” statüsünde bulunan yayınevimizden yayımlanacaktır. Kitaplara ulaşılabilirliğin artırılabilmesi amacıyla söz konusu kitaplar açık erişimli olarak online şekilde ISBN ve DOI numarası alınarak yayımlanacaktır. Bu kitaplarda sizi özgün araştırma, derleme, tez gibi çalışmalarınızla yazar olarak katkı sağlamaya davet ediyoruz. Söz konusu kitaplara ve sürece ilişkin bilgiler aşağıda verilmiştir.

09.08.2023 ve 24.08.2023 tarihinde Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı (ÜAK) tarafından yapılan duyuru ile doçentlik başvurularında kitap bölümlerine ilişkin yeni kriterler getirilmiştir. 

YENİ DOÇENLİK KRİTERLERİNE GÖRE:


1) 09.08.2023 tarihli kararla yayınlanan kitabın tüm bölümlerinin başvurulan doçentlik bilim alanı ile ilgili olması zorunlu kılınmıştır.


2) 09.08.2023 tarihli kararla kitap bölümlerinin puanlanabilmesi için “YÖKSİS Veri tabanına kayıtlı olan ve editörlük için üniversitesinden resmi izin almış profesör ünvanlı öğretim üyelerinin editör olduğu kitap kabul edilir" ifadesi 24.08.2023 tarihli ikinci bir kararla değiştirilerek “YÖKSİS veri tabanına kayıtlı öğretim üyelerinin editör olduğu kitap kabul edilir” şeklini almıştır.


Kısaca bir kitap bölümünün yeni doçentlik kriterleri kapsamında puanlanabilmesi için söz konusu kitaptaki tüm eserlerin başvurulan bilim alanından olması ve kitabın editörünün YÖKSİS veri tabanına kayıtlı “Prof. Dr., Doç. Dr. veya Dr. Öğr. Üyesi” olması gerekmektedir.


Bu kriterler dikkate alındığında yayınevimiz Haziran 2024 döneminde her bir bilim alanı için ayrı ayrı kitaplar yayımlayacak ve bu kitapların editörleri YÖKSİS veri tabanına kayıtlı “Prof. Dr., Doç. Dr. veya Dr. Öğr. Üyesi” olacaktır. Dolayısıyla yayınevimiz tarafından Haziran döneminde yayınlanacak kitaplar bu kapsamdaki yeni doçentlik kriterlerini karşılayacak şekilde organize edilecektir.


Kitapların Editör / Editör Kurulları

Söz konusu kitapların editörleri YÖKSİS veri tabanına kayıtlı “Prof. Dr., Doç. Dr. veya Dr. Öğr. Üyesi” olacaktır. Bunun için ilgili alanlarda uzman editör kurulları oluşturulacak ve ismi verilen her bir kitap için en az bir en çok üç editör belirlenecektir. Kitaplara ilişkin editör kurullarında yer almak ve belirli bir kitabın editörü olmak için iletişim bilgilerinizin de yer aldığı YÖK formatındaki Akademik CV’nizi yazyayinlari@gmail.com adresine gönderebilirsiniz.

Kitaplara İlişkin Dil ve Yazar Şartları

Kitaplar İngilizce ve Türkçe yayımlanacaktır. Kitaplara lişkin başlıklar her bir bilim alanına özgü şekilde yukarıda "Kitap Listesi ve UAK Bilim Alanları" dosyasında verilmiştir.  Bir yazar aynı ya da farklı kitaplarda birden fazla çalışma ile yer alabilir. Bir bölümde birden fazla yazar bulunabilir.

Çalışmaların Son Başvuru ve Gönderim Tarihi Uzatılmıştır

Çalışmaların ve aşağıda belirtilen belgelerin

son gönderim tarihi 30 Haziran 2024 Pazar günüdür.

Yayın Tarihi ve Süreci

Aşağıda belirtilen belge ve bilgileri eksiksiz şekilde gönderilen çalışmalar doğrudan değerlendirme sürecine dahil edilir ve yazara bildirilir. Yazara gelen bildirimden itibaren değerlendirme süreci üç gün içinde tamamlanarak sonuç yazara bildirilir ve kabul edilen çalışma için dizgi süreci başlar. Kitabın nihai versiyonu 7 Temmuz 2024 tarihinde www.yazyayinlari.com adresinde yayınlanır ve yazara mail yoluyla ulaştırılır. Yazarlar çalışmalarını akademik platformlarda serbestçe paylaşabilir. Birden fazla yazarlı çalışmalarda tüm yazışma ve bilgilendirme süreci kayıt formunda belirtilen sorumlu yazarla yürütülür.

Çalışmaların Gönderimi ve Gerekli Belgeler

Aşağıda belirtilen içerik ve tür halinde toplam 4 dosya şeklinde hazırlanan çalışma yazyayinlari@gmail.com mail adresine tek seferde gönderilmelidir. Gerekli belgeler şu şekildedir:

1. Çalışma Tam Metni

(Word halinde hazırlanacak tam metinler belirtilen tam metin yazım kuralları ve şablonuna uygun olarak hazırlanmalıdır.)

Tam metin yazım kuralları ve şablonunu buradan indirebilirsiniz.


2. Kayıt Formu

(Birden fazla yazarlı çalışmalarda sorumlu yazar mutlaka belirtilmelidir. Unvan, isim, kurum, ORCID ID gibi alanların hiçbirisi boş bırakılmamalıdır.)

Kayıt formunu buradan indirebilirsiniz.


3. Telif Devri ve Sözleşme

(Bu dosya önce bilgisayardan çıktı olarak alınmalı ve mutlaka ıslak imzalı şekilde taratılarak gönderilmelidir. Fotoğraf şeklinde gönderilen ya da bulanık belgeler geçersizdir. Birden fazla yazarlı çalışmalarda her bir yazarın imzası gerekmektedir. Bu imzalar tek bir formda birlikte ya da ayrı ayrı doldurulup imzalanabilir.)

Telif devir formu ve sözleşmeyi buradan indirebilirsiniz.


4. İntihal Raporu

(İntihal raporu ithenticate, turnitin ya da intihal.net’ten alınabilir ve kaynakça hariç en fazla yüzde 20 olması beklenmektedir. Tezden üretilen ve başlığa verilen dipnotla çalışmanın tezden üretildiği belirtilen çalışmalarda bu oran aşılabilir.)

Ücret ve ödeme bilgileri

Çalışmaların değerlendirme sürecine dahil edilebilmesi için ödenmesi gereken tutar 1.350TL'dir.

Çalışma tam metni ve yukarıda sayılan gerekli belgeler eksiksiz gönderildikten sonra ödemenin yapılacağı hesap bilgileri yazara (sorumlu yazara) iletilecektir. Değerlendirme sürecinin başlatılması için çalışma gönderildikten sonra 2 iş günü içinde ödemenin yapılması ve dekontun tarafımıza ulaştırılması gerekmektedir. Ödemenin yapılması ve dekontun tarafımıza ulaştırılmasıyla birlikte değerlendirme süreci başlatılacaktır.